poniedziałek, 22 listopada 2021

Destrukcyjna terapia regresywna

Jedną z najbardziej destrukcyjnych teorii psychologicznych jest „terapia regresywna”, a jedną z jej najbardziej rażących praktyk jest zakładanie, że najlepszą drogą podążania do przodu jest rozważanie, analizowanie i ponowne rozpatrywanie wszystkich trudów, tragedii i katastrof z przeszłości. 

W tej praktyce nie ma niczego chrześcijańskiego, co prowadzi jedynie do pesymizmu, żalu, poczucia winy, użalania się nad sobą i wiktymizacji (budowania własnej tożsamości jako ofiary).

Boża recepta na wolność od zranień i grzechów z przeszłości jest następująca: wyznaj swój grzech, zostaw za sobą złe wydarzenia z przeszłości i idź śmiało naprzód z wiarą. 

Jeśli jesteś chrześcijaninem, twoja przeszłość nie determinuje twojej teraźniejszości i przyszłości. 

To przeszłość Chrystusa określa twoją teraźniejszość i przyszłość.

- Andrew Sandlin