wtorek, 15 lutego 2022

Nie ma potępienia dla wierzącego w Jezusa

Biblia mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie (Rzym 8:1). Bóg nie mówi, że jest małe potępienie, lecz że nie ma żadnego. Owszem, upadamy, mamy wyzwania i życiowe testy, lecz nie ma żadnego potępienia dla tego, kto zaufał Jezusowi.