piątek, 4 lutego 2022

Skąd wiem, że Bóg jest mi przychylny?

Skąd możemy wiedzieć, że Bóg jest nam przychylny? Czy w ogóle taka pewność jest możliwa? Jest, jeśli zastosujemy biblijne kryteria.

Biblijnej pewności nigdy nie osiąga się przez zaglądanie do wnętrza. 

Po pierwsze, pewność uzyskujemy, patrząc z wiarą na doskonałe posłuszeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Po drugie, nasza pewność jest potwierdzona, gdy patrzymy na nasze życie i widzimy niedoskonałe posłuszeństwo (w odróżnieniu od naszego poprzedniego buntu), które to niedoskonałe posłuszeństwo jest akceptowane ze względu na Jezusa

Tylko w ten sposób unikniemy dwóch błędów: z jednej strony błędu samozadowolenia z tego, że jestem usprawiedliwiony, podczas gdy trwam w grzechu. A z drugiej strony, mozolnego, stresującego gromadzenia zasług, aby mieć pewność zbawienia.