piątek, 29 kwietnia 2022

Stół Pański i namaszczenie

"Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie" (1 List Jana 2:27).

Jan pisze, że chrześcijanie mają namaszczenie, wszyscy wierzący. Wierzymy w prawdę o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących, dlatego wierzymy, że każdy uczeń Jezusa jest namaszczonym (Duchem Świętym) kapłanem Boga. 

Piotr tak mówi o chrześcijanach: Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości (1 List Piotra 2:9).

Kościół to społeczność kapłanów. Jesteśmy powszechnym kapłaństwem co oznacza, że każdy z nas – uczniów Jezusa - ma dostęp przed Boży tron i każdy z nas ma namaszczenie Ducha Świętego. Nie ma w kościele mniej lub bardziej namaszczonych. Każdy kto ufa Jezusowi jest świątynią Ducha Świętego i jest zaproszony do Stołu Pańskiego. Ale nie tylko mamy dostęp do tronu króla. Jesteśmy wyposażeni w dary, abyśmy nimi służyli. Stół Pański nam to przypomina, ponieważ jest darem. Tak jak Bóg daje nam chleb i wino, tak i my jako kapłani wyposażeni w Ducha powinniśmy dzielić się z innymi Jego darami i naszymi obdarowaniami.