czwartek, 23 czerwca 2022

Odwiedź nas

Nie chcesz niezrozumiałych dźwięków i hałaśliwego szumu na nabożeństwie i szukasz kościoła z uporządkowaną liturgią?
Nie chcesz powierzchownych trzylinijkowych piosenek o swoich uczuciach i swoich decyzjach, a chciałbyś w kościele śpiewać Psalmy, hymny oraz nowe pieśni sławiące Boga we współczesnych aranżacjach?
Nie chcesz być tylko obserwatorem i słuchaczem na nabożeństwie, a pragniesz być również jego uczestnikiem, który razem z całym kościołem się modli, wyznaje wiarę, odpowiada w liturgicznym dialogu?
Nie chcesz nabożeństw bez Wieczerzy Pańskiej i pragniesz regularnego duchowego pokarmu i duchowego napoju od Jezusa przy Stole Pańskim na każdym niedzielnym nabożeństwie?
Nie chcesz rozmytego nauczania, powierzchowności za kazalnicą i słuchania przemyśleń kaznodziei, szukasz zaś kazań, które wyjaśniają tekst Bożego Słowa i wskazują na jego zastosowanie?
Pragniesz na nabożeństwie modlić się (w zrozumiałym języku) i śpiewać na chwałę Stwórcy zamiast stworzenia?
Pragniesz po nabożeństwie budować więzi z chrześcijanami, porozmawiać z pastorem lub innymi wierzącymi, zachęcić innych lub czerpać zachętę?
Pragniesz, by Twoje dzieci wraz z całym ludem Bożym uczestniczyły w całym nabożeństwie kościoła?
Jeśli większość Twoich odpowiedzi na powyższe pytania brzmi "tak", to zapraszam Cię do odwiedzenia nas na nabożeństwie Ewangelicznego Kościoła Reformowanego. Jesteśmy w każdą niedzielę o 11:00 w gdańskim Domu Harcerza przy ul. Za Murami 2-10.
Każdy jest mile widziany! Dla chętnych mamy bezpłatne egzemplarze (całego) Pisma Świętego.