środa, 29 czerwca 2022

Trzy spojrzenia na eschatologię

Podstawowe poglądy na eschatologię (czasy ostateczne):
1. PREMILENIZM: Chrystus powróci przed ("pre") milenium - Tysiącletnim Królestwem Bożym rozumianym dosłownie. Na świecie będzie coraz gorzej. Jezus nie objął panowania na ziemi. Królestwo Boże nadejdzie w przyszłości.
2. AMILENIZM: Milenium, a więc okres tysiącletniego Królestwa jest symbolicznym określeniem pełni czasów Bożego panowania ("a"). Jezus zainaugurował Królestwo Boże na ziemi. Królestwo Boże i królestwo ciemności do powtórnego przyjścia Chrystusa będą rozwijały się równolegle.
3. POSTMILENIZM: Chystus powróci po milenium - okresie Królestwa Bożego na ziemi ("post"). Jezus objął panowanie w niebie i na ziemi i zainaugurował Królestwo Boże. Będzie się ono stopniowo rozwijało w historii aż wypełni ziemię i usunie zbuntowane królestwa ciemności. Bramy piekielne go nie przemogą.
Dwa pierwsze spojrzenia nie tylko brzmią pesymistycznie. Przede wszystkim nie tak o przyszłości ziemi, Bożego Królestwa, owocach misji Kościoła w świecie i skutkach dzieła Jezusa wypowiada się Biblia (zobacz: Iz 11:9; 65:19-25; Dn 2:44-45; Hbr 2:14; Mt 16:18; 28:18; Mk 4:30-32; 1 Kor 15:26; Dz 2:34-35).
Zostań postmilenistą i - nawet jeśli dziś masz pod górkę i widzisz przeciwności - żyj nadzieją na zwycięstwo Ewangelii w historii. Bóg to obiecał.