wtorek, 19 lipca 2022

Gnostycyzm wciąż ma się dobrze

"Najwcześniejszą herezją, która dotknęła chrześcijaństwo, był gnostycyzm. Jest on również najbardziej wytrwałą herezją i obecnie wyniszcza zarówno kościół, jak i kulturę. Gnostycyzm postrzega stworzenie jako wadliwe i dlatego sprzeciwia się normom stworzenia, takim jak rozróżnienie na męski i żeński, małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety. Zbawienie nie jest wyzwoleniem od grzechu, ale od fizycznego świata. W gnostyckiej wersji ewangelii nie chodzi o stopniowe przekształcanie grzesznego świata zgodnie z dobrymi Bożymi normami stworzenia, ale o wyższą, eteryczną duchowość i ucieczkę od świata. Jest to głęboko obcy, pogański światopogląd i nie ma nic wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem". 

- Andrew Sandlin