środa, 7 września 2022

Wiadomość jest dla świata

"Jezus nie przyszedł na ten świat, aby założyć jakiś tajemniczy, zaściankowy kult. Musimy zrozumieć, że cały świat jest w założeniu odbiorcą Bożego zbawczego błogosławieństwa. Ta wiadomość jest dla świata; Jezus przyszedł dla świata i konsekwentnie – radość jest dla świata".

- Douglas Wilson