piątek, 27 stycznia 2023

Założenia Chrystusa

W słynnym Kazaniu na Górze Pan Jezus przyjmuje kilka założeń: 

Zakłada, że będziesz się modlił. 
Mówi: "Gdy się modlisz..." 

Zakłada, że będziesz pościł. 
Mówi: "Kiedy pościsz..." 

Zakłada, że dajesz. 
Mówi: "Kiedy dajesz..." 

Zakłada również, że chrześcijanie będą mieli wrogów, których powinniśmy kochać. 

Musimy przyjąć założenia Chrystusa i postępować zgodnie z nimi.