poniedziałek, 24 kwietnia 2023

Słowo i dotyk

W jaki sposób Jezus uzdrawia, oczyszcza lub uwalnia ludzi w Ewangeliach? Dominują dwie rzeczy: albo dzieje się to poprzez wypowiedziane słowo lub przez dotyk.

Przez słowo uzdrawia sługę setnika rzymskiego, słowem uzdrawia paralityka, słowem ucisza burzę, słowem wypędza demony z opętanych. To wszystko ukazuje Jezusa jako Boga Jahwe, który słowem przynosi życie, nowe stworzenie. Jego Słowo ma moc. Pragniemy odnowienia, uleczenia, przebaczenia? Zwróćmy się z wiarą do Bożego Słowa. Bóg jest żywy, wciąż działa, a Jego Słowo jest wciąż żywe! Niekiedy kulejemy duchowo, brakuje nam radości, pokoju? Pomyślmy, czy lgniemy do Słowa Jezusa. Mówię np. o codziennym czytaniu Pisma Świętego, ale i lgnijmy do Słowa Jezusa, które przynosi nam, gdy gromadzimy się jako wspólnota Jego uczniów, podczas nabożeństwa.

Jezus w Ewangeliach uzdrawia również poprzez dotyk. Jak wiemy dotyk jest ważny i ma siłę, wyraża akceptację, miłość, wsparcie itd. Ludzie potrzebują uścisku, przytulenia, objęcia. To ważne gesty, w których powinniśmy okazywać miłość, akceptację, wsparcie.

W przypadku Jezusa mówimy o dotyku, który niósł nadprzyrodzone skutki. Jezus poprzez dotyk oczyścił trędowatego, uzdrowił teściową Piotra, dotyka oczu ślepych, dotyka go kobieta chora na krwotok.

Można powiedzieć, że Jezus przynosi człowiekowi swoją świętość: poprzez Słowo lub dotyk. Tak dzieje się również dzisiaj. Jezus przynosi nam wiarę poprzez słuchanie Słowa Bożego. Lecz nie tylko wiarę; przynosi również umocnienie, pokrzepienie, odnowienie, uzdrowienie. 

Jezus dziś co prawda nie dotyka nas fizycznie, ponieważ w ciele jest On w niebie. Lecz tym namacalnym dotykiem Jezusa dla nas jest Komunia - gdy Chrystus daje nam chleb i wino - posilenie Jego ciałem i krwią. Wieczerza jest właśnie takim Bożym dotykiem, objęciem Cię, pocałunkiem Jezusa, w którym uzdrawia nas z lęków, niepewności, wątpliwości.

Oczywiście nie jest to dotyk zapewnienia dla tych, którzy nie wyznali grzechów, nie żałują i nie odwracają się od nich. Jeśli jest w twoim życiu ukryty grzech, najpierw musisz go wyznać, potłuc, zanim weźmiesz chleb i wino. Nie możesz w jednym ręku mieć Bożych darów, a w drugiej pielęgnować grzech, którego nie żałujesz i nie wyznajesz. 

Przychodźmy z wiarą do Jezusa, by usłyszeć Jego Słowo, by doświadczyć Jego umocnienia i pokrzepienia. On nie odrzuci nikogo, kto Jemu szczerze zaufał.