poniedziałek, 5 czerwca 2023

Co to znaczy chodzić w Duchu?


Boże Słowo zachęca nas, abyśmy chodzili w Duchu i żyli w Jego mocy. Co to znaczy? Oznacza to przede wszystkim prowadzenie posłusznego Bogu życia, w pokoju, odwadze, radości i miłości.

Wymieńmy jednak kilka bardzo praktycznych rzeczy.

Uciekaj od pokusy, od grzechu. Przestrzegaj przykazań, dojrzewaj w mądrości i poznaniu Bożego Słowa. Bądź użyteczny w Kościele. Nie bądź obserwatorem, reporterem życia Kościoła, lecz służ. To oznacza myślenie w kategoriach bycia częścią lokalnego Kościoła, szukania możliwości budowania ciała Chrystusa, drugiego. Nie tylko pastor jest powołany do tego. Pastor to tylko ręka w ciele. Ale Bóg w ciele zamieścił również nogi, uszy, plecy, wątrobę, żołądek, palce, oczy, trzustkę…

Nie ma w ciele nieużytecznych członków. Tak samo w Kościele. Nie musisz mieć daru nauczania, ale możesz kogoś zaprosić na kawę, obiad, wysłać SMS z miłym słowem, zadzwonić, pomóc w jakiejś domowej czynności…

Oczywiście zacznij od nabożeństwa. Zacznij od bycia czcicielem, ponieważ działanie Ducha zaczyna się właśnie od zgromadzenia uczniów: śpiewania duchowych pieśni, głośnego wyznawania wiary, głośnego Ojcze nasz, wznoszonych rąk, szczerego wyznania win, uważnego słuchania Słowa Bożego...

Dziel się Ewangelią. To, co Duch Święty zmienił w uczniach to właśnie to: przestraszeni milczący ludzie stali się odważnymi świadkami Chrystusa. 

Duch prowadzi do Jezusa. Skąd masz wiedzieć czy masz Ducha Świętego? Odpowiedz na pytanie: czy pragnę obecności Jezusa w moim życiu? Czy pragnę prowadzić życie w posłuszeństwie przykazaniom Bożym. Czy widać w moim życiu zmianę postępowania.

Chodzić w Duchu to prowadzenie posłusznego Bogu życia, to odwracanie się od grzechu. Jeśli wcześniej używałeś plugawych słów – używaj budujących. Jeśli wcześniej oglądałeś pornografię – kieruj swoje oczy na to, co czyste i pragnij w sercu tego, co dobre. Jeśli wcześniej byłeś impulsywny i nieopanowany, panuj nad swoimi reakcjami. Jeśli wcześniej nie okazywałeś szacunku mężowi, żonie, krytykowałeś go/ją – okazuj mu/jej miłość i szacunek. Jeśli wcześniej oglądałeś lub czytałeś plugawe rzeczy, odnawiaj swój umysł patrząc na to, co czyste, czytając to, co zbliży cię do Jezusa. Jeśli wcześniej chowałeś urazy wobec ludzi – przebaczaj i uwolnij serce od goryczy. Jeśli wcześniej nie zauważałeś dobrych rzeczy – okazuj wdzięczność za wszystko. Jeśli wcześniej nie modliłeś się – zacznij rozmawiać ze swoim Zbawicielem. Jeśli wcześniej nie czytałeś Słowa Bożego – zacznij słuchać co Bóg mówi do ciebie w Piśmie Świętym.

Dziękujmy Bogu za dar Ducha Świętego, który przynosi życie, siłę, odwagę, radość. I chodźmy w Nim, prowadząc życie, które podoba się Bogu.