poniedziałek, 3 lipca 2023

Czego oczekiwać na nabożeństwie?

Kiedy udajesz się na niedzielne nabożeństwo Kościoła ku czci Trójjedynego Boga, to nie pragnij niczego mniej niż: 

- czytanego i wiernie głoszonego Słowa Bożego z całej Biblii: ze Starego i z Nowego Testamentu 

- krzyża Chrystusa w centrum nabożeństwa (w pieśniach, kazaniu, liturgii) 

- spożywanego co tydzień chleba i wina przy Stole Pańskim 

- pełnego życia śpiewu Psalmów i pieśni duchownych 

- żywej społeczności zgromadzonych chrześcijan.