piątek, 14 lipca 2023

Notatki z wykładów

Krótkie notatki z wykładów pastora Marka Balthropa z Czerwcówki:


Jakub mówi, że zbawieni jesteśmy nie tylko przez to, co mówimy. Dlatego pisze o wierze rozumianej jako czyny i posłuszeństwo. 

Nie oddawaj wrogowi części, bo weźmie wszystko.

Rachab jest bohaterką wiary tak samo jak Abraham. Jest na tej samej liście (Hbr 11). Ty też możesz być na Bożej liście bohaterów wiary. Warunkiem jest zwykłe posłuszeństwo w tym, do czego jesteś powołany. 

Wiara czyni, nie tylko mówi. Dlatego kiedy uczysz dzieci, że Jezus jest Panem - zmieniasz świat. Kiedy śpiewasz Bogu na chwałę - zmieniasz świat. Kiedy pomagasz ludziom w ich potrzebach - zmieniasz świat. Kiedy powstrzymujesz język przed obmową i plotką - zmieniasz świat. Naśladowanie Jezusa zmienia świat. Nie polegaj na własnym rozumie, ale we wszystkim naśladuj Jezusa.

Małżeństwo istnieje wyłącznie między mężczyzną a kobietą. Mówimy o fakcie, a nie o czymś, co Bóg pozostawił opinii lub decyzji człowieka.