wtorek, 12 września 2023

Nie popełniaj błędu Galacjan

Jako chrześcijanie jesteśmy usprawiedliwieni wyłącznie przez żywą wiarę w Jezusa Chrystusa - prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. 

Nie zaś przez: 
- wiarę w doktrynę usprawiedliwienia przez wiarę, 
- wiarę w siłę i stabilność swojej wiary, 
- pamiętanie dnia/okresu własnego nawrócenia, 
- wiarę w to Maria czy miała dzieci po Jezusie, 
- chrzest i udział w Komunii, 
- bycie w Twoim przekonaniu w najlepszym Kościele, 
- świętowanie soboty lub niedzieli, 
- rodzaj posiadanych darów Ducha Świętego,
- znajomość Biblii i teologii, 
- własne zasługi 
itd.

To Jezus jest celem i obiektem zbawczej wiary. Nie popełniajmy błędu Galacjan: nie dodawajmy do Bożych warunków zbawienia - własnych.