poniedziałek, 4 września 2023

Pocałunek i dotyk

Oczy bowiem Izraela były tak osłabione wskutek starości, że niedowidział. A gdy ich przyprowadził do niego, pocałował i uściskał ich. Potem zaś błogosławił. (Rdz 48:10)

Pocałunek i dotyk. Dwa ważne aspekty więzi. Nie tylko powinniśmy się w naszych rodzinach wspierać, zachęcać poprzez słowa, ale również obejmować i obdarzać pocałunkami. Bóg stworzył nas jako istoty duchowo cielesne i to, czego doświadcza ciało, doświadcza również dusza. I odwrotnie: Utrapienia duszy są utrapieniami ciała. 

Błogosławmy nasze dzieci w rodzinach, w Kościele. Są one błogosławieństwem. Nie chodzi mi tutaj o jednorazowy akt, rytuał. Niektóre Kościoły w miejsce chrztu praktykują jego suchy odpowiednik: błogosławieństwo dziecka na nabożeństwie. Nie o tym mówię. Mówię o stałym zapewnianiu, błogosławieniu naszych dzieci, częstej modlitwie o nie np. podczas rodzinnych społeczności w domach. Przyjmujmy błogosławieństwo i dzielmy się nim, również poprzez dotyk i miłosne objęcia.