poniedziałek, 30 października 2023

Reakcje na różnice

Jako chrześcijanie różnimy się między sobą - niekiedy w istotnych kwestiach, choć drugorzędnych wobec podstaw wiary. 

Niestety wielu wierzących ma problem w odpowiednim reagowaniu na owe różnice i często odpowiadają na jeden z trzech sposobów: 
 - śliską i niekonkretną deklaracją miłości bez prawdy, 
 - irytacją i uciszaniem tych, którzy wychodzą poza biblijny minimalizm, 
 - martwą ortodoksją, doktrynerstwem bez życia i miłości bliźniego. 

Nie irytuj się. Nie rezygnuj z naśladowania Jezusa. Oznajmiaj prawdę w miłości. Okazuj miłość, której siła wynika z prawdy.