poniedziałek, 27 listopada 2023

Józef jako nowy Adam

Ostatni 50 rozdział Księgi Rodzaju rozdział ma dwie klamry. Rozpoczyna się on od śmierci Jakuba, zaś kończy śmiercią Józefa. 

Czytamy: Dożył on stu dziesięciu lat i doczekał się prawnuków z Efraima.

Wiek w Biblii jest zarówno literalny, jak i symboliczny. Liczby w Biblii miały symboliczne znaczenie, co nie przekreśla faktu, że podają prawdziwą chronologię. Bóg stworzył świat w 6 dni, zaś 7 odpoczął. To historyczny opis stworzenia. Jednocześnie w Biblii widzimy symbolikę liczb 6 oraz 7. 

Symbolika wieku Józefa nawiązuje do symboliki wieku Adama. Wiek Adama to 930 lat czyli 30x30+30. Wiek Józefa to 110 lat czyli 10x10+10.

To nawiązanie ma nam ukazać, że Józef jest nowym Adamem, który opiera się pokusie, w przeciwieństwie do Adama, który jej uległ. W przeciwieństwie do Adama Józef obejmuje panowanie i czyni ziemię poddaną. W przeciwieństwie do Adama Józef nie ma pragnienia bycia jak Bóg. Jest wiernym sługą, obrazem Jezusa, który opiera się pokusie i pełni wolę Ojca w niebie.