poniedziałek, 11 grudnia 2023

Kazanie: Cztery prawdy o powtórnym przyjściu Chrystusa

 

Gdańsk 2023-12-03

 

Cztery prawdy o powtórnym przyjściu Chrystusa

 

Mamy pierwszą niedzielę Adwentu w kalendarzu liturgicznym kościołów chrześcijańskich.

 

Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd Cezara.

 

Adwent to okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny. W chrześcijaństwie terminem tym określa się radosny czas przed Bożym Narodzeniem. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

 

Celem Adwentu nie jest wyobrażenie sobie nas w czasach przed narodzeniem Chrystusa i oczekiwanie na Jego narodzenie. Jego narodzenie jest faktem, który się dokonał. Adwent to nie jest gra, w której chodzi o to, by najbardziej sobie wyobrazić czasy i okoliczności przyjścia Jezusa.

 

Adwent nie jest okresem świątecznym! Nie jest okresem Bożego Narodzenia jakby się mogło wydawać, kiedy pójdziemy do sklepów i centrów handlowych na początku grudnia. Owszem, ma charakter przygotowania do radosnego świętowania Bożego Narodzenia, ale nie tylko poprzez przedświąteczne porządki, kupowanie prezentów, ale poprzez pokutę i nawrócenie z grzechów. Pan nadchodzi, przygotujcie nie tylko dom, ale i serca.

 

Jednak ten aspekt Adwentu, przygotowanie na celebrację Wcielenia Pańskiego jest zaakcentowany w drugiej połowie Adwentu.

 

W pierwszej połowie okresu Adwentu na pierwszy plan wysuwa się oczekiwanie eschatologiczne. Pierwsze dwie niedziele Adwentu w czytaniach podejmują motyw oczekiwania na przyjście Chrystusa, ale oczekiwanie powtórne.

 

I dziś powiemy sobie o tym aspekcie oczekiwania powtórne Przyjście Chrystusa. Przypomnimy sobie biblijne prawdy, które wiążą się z powtórnym przyjściem Chrystusa.

 

WAŻNA PRAWDA

 

Prawda o Powtórnym Przyjściu to nie jest tylko wydumana teoria, bez związku z naszym życiem. Ma praktyczny wymiar dla nas. Ma nauczyć nas właściwej perspektywy. Życie nie kończy się na tym co TU i TERAZ.

 

Inaczej będzie żył człowiek, który wierzy, że żyjemy w domu bez Gospodarza, a inaczej człowiek, który wierzy, że Gospodarz powróci. I może to zrobić w każdej chwili.

 

Nauka o Powtórnym Przyjściu Pana odróżnia podejście chrześcijanina i niechrześcijana do obecnych spraw, problemów, trosk, ale i radości, sukcesów.

 A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. 2 Tym. 4:8

 

Chrześcijanin powinien kochać prawdę o przyjściu Pana i nie powinna ona dla niego trwogą – lecz pociechą.

DLACZEGO ESCHATOLOGIA JEST WAŻNA

Rousas John Rushdoony: Choć eschatologia oznacza naukę o rzeczach ostatecznych, można nie bez słuszności powiedzieć, że oznacza tym samym naukę o rzeczach pierwszych. Nikt nie wsiada do samolotu, pociągu czy autobusu i nie decyduje o punkcie docelowym podróży dopiero będąc w środku. Trzeba najpierw określić, dokąd się zmierza.

Ta zasada obowiązuje również w odniesieniu do życia w wierze. Rozpoczynać je bez określonego przeznaczenia to nonsens.

Przykazanie naszego Pana — "szukajcie wpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości" (Mt 6:33) — to stwierdzenie o charakterze eschatologicznym. To właśnie koniec historii, którą kształtuje Boży plan i zamysł, ma na uwadze od pierwszej do ostatniej strony cała Biblia. Głoszenie biblijnej wiary w oddzieleniu od biblijnego celu jest niewłaściwe i daremne. Bóg Biblii nie jest bałaganiarzem, improwizującym w zależności od okoliczności, a gdy chrześcijanie zakładają, że eschatologia jest nieistotna, to tak jakby mówili, że nieistotne jest to, w co wierzymy odnośnie rzeczy pierwszych i ostatnich.

W świecie niechrześcijańskim dominuje eschatologia śmierci. Ludzie postrzegają śmierć jako kres życia, a grób — jako jego ostateczne miejsce przeznaczenia. Żyje się po to, żeby wycisnąć z życia tyle, ile można, przynajmniej dopóki jest to możliwe. Osoba odrzucająca poglądy milenijne na swój sposób przyłącza się do tego egocentrycznego świata.

Ze wstępu do książki Andrew Sandlina pt. "Wprowadzenie do postmilenizmu"

Dlatego dziś  przyjrzyjmy się kilku prawdom o Przyjściu Pana. Nie chcemy być nieświadomi tego, co Biblia mówi na ten temat.

 

POWTÓRNE PRZYJŚCIE PANA

 

1. Pewne

 

Pewne, ponieważ zapowiadane przez Boga w Piśmie. To jeden z fundamentów naszej wiary.

 

Powtórne przyjście to klamra zamykająca historię dziejów świata. Bóg opisał początek powstania świata, ale i opisuje też koniec dziejów.

 

Dz.Ap. 1:9-11

9. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu.

10. I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich

11. I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.

 

Powtórne przyjście Chrystusa jest tak pewne, że jest to jeden z fundamentów wiary chrześcijańskiej wyrażanej w Wyznaniach Wiary.

 

O Chrystusie w Nicejskim Wyznaniu Wiary jest mowa, że „zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.”

 

Ktoś, kto nie wierzy w Powtórne Przyjście Pana nie jest chrześcijaninem. To jedna z cech dzieci Bożych – wiara, że życie nie kończy się na doczesności. Że Bóg jest Panem historii, On trzyma świat w swoich dłoniach i On zakończy historię dziejów w wyznaczonym przez Siebie czasie. Ponieważ to On jest suwerennym Bogiem. Chrystus wróci na ten świat. To niesamowita prawda, która powinna dodawać nam otuchy.

 

Mimo iż owe przyjście jest pewne to wielu ludzi w nie NIE wierzy.

 

Tak też było w przypadku pierwszego przyjścia. Chrystus przyszedł na ziemię nierozpoznany przez swój wybrany naród. To oczywiście nic nie zmienia jeśli chodzi o pewne świadectwa Pisma – Iz 53:1.

(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?

 

Podobnie jak było z zapowiedzią deszczu w czasach Noego – niewielu w wierzyło potop, który miałby pokryć wodami całą ziemię. Niewielu było gotowych zmienić swoje życie i upamiętać się.

 

W TV dowiecie się, że 24-26.12. to odpowiedni czas na śpiewanie kolęd o przyjściu Zbawiciela na świat. Wszystkie media będą miały reklamy z bożonarodzeniową choinką, gwiazdami i symboliką światła. Ale powiedzcie ludziom: Och, jak to wspaniale, że cieszycie się z przyjścia na świat Zbawiciela! Mamy dla Was radosną nowinę: On przyjdzie znów! Może na tą okazję jakiś koncert w TV zrobicie, może zaśpiewacie MaranaTha Panie wróć!, może chociaż jedno kolano ugniecie?

 

Świat obchodzi Boże Narodzenie, ale świat nie czeka na powtórne przyjście Jezusa. Och jaka wspaniała dziecina! Ale lepiej by więcej się nie pojawił! Damy mu dwa dni w roku, a w zasadzie sobie samym na rozrzutność pod pretekstem Bożego Narodzenia.

 

Ludzie wypierają prawdę o powtórny przyjściu Chrystusa, a to dlatego, że dla wielu nie oznacza ono nic przyjemnego. Boże Narodzenie kojarzy się wielu z oswojonym, małym Bogiem. I ze świętem kubków smakowych, żołądka, oczu i uszu. Z radością oczekujemy tych dni. Ale ten Bóg przyjdzie ponownie? Jako sędzia, a nie dziecko? Brrrr...

 

Dla niewierzącego umysłu wcale nie jest przyjemna myśl o Bogu, który ma się wmieszać w naszą historię i powiedzieć: koniec. Gasimy światło. Zaczynamy przeprowadzkę. Jedni zamieszkają tu, a drudzy tu!

 

(31) A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. (32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. (33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. – Mt 25.31

 

Dla ludzi zobrazowanych tu przez kozły nie jest to przyjemna perspektywa. Dlatego tym bardziej musimy jako Kościół przypominać: Jezus się narodził! Ale Jezus powróci! Przygotujcie się nim będzie za późno. Upamiętajcie się z grzechów. I czuwajcie, bo nie znamy dnia ani godziny.

 

2. Przyjdzie niespodziewanie.

 

Pismo uczy, że nikt nie zna dnia ani godziny Przyjścia Pana.

1 Tes. 5:1-6

1. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.

2. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.

3. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.

4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.

5. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.

6. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

 

Westminsterskie Wyznanie Wiary: III. Aby z jednej strony odstraszyć wszystkich ludzi od grzechu, a z drugiej dać większą pociechę pobożnym w ich przeciwnościach, Chrystus chciał nas mocno przekonać, że nastąpi dzień sądu. Z tych samych przyczyn zatrzymał w tajemnicy datę, aby ludzie mogli porzucić wszelkie zadufanie i nie wiedząc, kiedy godzina przyjścia nastąpi, mogli być zawsze czujni i zawsze gotowi, aby powiedzieć: „Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź rychło. Amen".

 

Oczywiście są sekty przepowiadające z całym przekonaniem daty przyjścia. Np. świadkowie Jehowy zapowiadali kolejno daty: 1914, 1975, 2000, 2012... Nic się nie wydarzyło. Pan nie powrócił. Wymyślili więc, że wrócił, ale niewidzialnie!  J

 

Niektóre środowiska fundamentalistyczne uważają, że jest to kwestia najbliższych kilkudziesięciu lat, naszego pokolenia.

 

Słowa Pisma powinny nas jednak przestrzec przed takimi domysłami. Złodziej w nocy przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie. Zagłada przychodzi, gdy nikt się jej nie spodziewa.

 

Ten dzień będzie zaskoczeniem dla świata. Ale nie powinien być zaskoczeniem dla nas. Nie dlatego, że znamy jego datę, ale dlatego, że powinniśmy być na niego przygotowani. Nie powinniśmy uważać, że dzień przyjścia Jezusa to pokrzyżowanie nam planów. Czasami rodzic mówi do dziecka w połowie zabawy: Zakończ. Musimy iść.

I dziecko marudzi. Juuuż? Dziecko powinno wiedzieć, że rodzic może przyjść w każdej chwili i zakończyć zabawę. „Dobrze mamo!”

 

Kiedy Pan Jezus powróci, to nasza odpowiedź nie powinna brzmieć: „Już?! Nieee jeszcze. Nie skończyłem remontu! Nie skończyłem zadania z polskiego! Nie skończyłem iglo ze śniegu! Nie obejrzałem 9 Epizodu Gwiezdnych Wojen! Ostatniego sezonu Stranger Things lub 2 części Diuny!

 

Powinniśmy odpowiedzieć: Chwała Ci, Panie Jezu! W końcu jesteś - niczym Aslan przybywający do Narnii, by stoczyć ostateczną bitwę i ukoronować jej wiernych mieszkańców, którzy oczekiwali na Jego przyjście.

 

I to nas prowadzi do wezwania 6 w. – wezwania do czujności i trzeźwości. Strażnik nie może sobie pozwolić na moment zejścia z warty. Nauczyciel nie może wyjść z klasy ponieważ skutki tego mogą być opłakane, co widzimy w sytuacji polskiej szkoły. Mamy być czujni. Zawsze gotowi. Zawsze wierni Panu.

W kontekście niespodziewanego przyjścia końca świata mamy trudne słowa Jezusa.

                      

Mat. 24:36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec.

 

Świadkowie Jehowy bardzo lubią te słowa. Wg nich Jezus nie jest w pełni Bogiem ponieważ nie znał dnia końca świata. Tu jednak Jezus mówi o swoich ograniczeniach związanych z byciem Synem Człowieczym, który stał się sługą, wyrzekł się na pewien czas swoich boskich atrybutów.

 

Przyjął ograniczenia ludzkiego ciała.  Zszedł z boskiego tronu, by stać się sługą. Będąc na ziemi przyjął ludzkie ograniczenia.

 

Ale dowodem tego, że Pan Jezus jako wywyższony Bóg wie wszystko jest Apokalipsa, w której Pan Jezus ukazuje i objawia w wizji Janowi chwałę nieba i to co ma nadejść wkrótce.  Chrystus jest więc Panem historii i jako Druga Osoba Trójcy jest wszechwiedzący.

 

3. Przyjście Pana będzie widzialne dla wszystkich i głośne

 

Dz.Ap. 1:11 -  I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.

 

Tak jak widzialne było odejście Pana, tak widzialne będzie przyjście Pana.

Pismo mówi, że ujrzy Go wszelkie oko. Obj. 1:7 Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

 

Ujrzą Go nie tylko wierzący, ale również ci, którzy Jemu bluźnili. Czasami słyszymy o niewidzialnym pochwyceniu Kościoła podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Biblia niczego takiego nie naucza. Przyjście będzie widzialne.

 

I tu trzeba dodać, że powtórne przyjście Pana będzie jedno. Czasami słyszy się o 2 powtórnych przyjściach (niewidzialnym po kościół i widzialnym na sąd), 3 zmartychwstaniach, kilku sądach.

 

Chrześcijanie dzielą się na pre-trybucjonistów, mid-trybucjonistów i post-trybucjoniostów w zależności od przekonania – kiedy Pan Jezus przyjdzie po Kościół – przed, w trakcie, czy po tzw. Wielkim Ucisku. To wszystko czyni Pismo bardzo zagmatwanym i niejasnym. Biblia mówi o jednym przyjściu, które jest widzialne i głośne. Nic skomplikowanego

 

Zobaczmy : 1 Tes. 4:15-17

15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,

17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach

 

Z tym wersetem wiąże się jeszcze jeden aspekt powtórnego przyjścia:

 

4. Przyjście Pana będzie oznaczało czas zmartwychwstania i sąd

                              

Przyjście Chrystusa oznacza powstanie z martwych. Najpierw tych, którzy umarli w Chrystusie. Czyli chrześcijan. Zmartwychwstanie niewierzących nastąpi zaraz potem. Wierzący, którzy są na ziemi wraz ze zmartwychwstałymi wierzącymi będą porwani przez Pana w obłokach. Czyli powtórne przyjście ma wymiar wybawienia.

 

Pismo uczy o dwóch aspektach zbawienia. TERAZ – łaską zbawieni JESTEŚCIE. Oraz w przyszłości:

 

Rzym. 5:10

10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.

 

Zbawienie ma więc 2 aspekty. Już, ale jeszcze nie teraz. Z jednej strony mamy obietnicę: kto wierzy MA życie wieczne. Z drugiej strony: czekamy na odkupienie ciał.  Kto wierzy, ten BĘDZIE zbawiony.

 

Czyli przyjście Jezusa oznacza zbawienie duszy i ciała. Oznacza przemianę nas, ale i ziemi i nieba. Zamieszkamy na nowej ziemi i na nowym niebie, które zjednoczą się w jedną rzeczywistość, tak jak Chrystus zjednoczył ze sobą to, co boskie (boską naturę), i to co ludzkie (ciało).

 

Chrystus jest uosobieniem nowej ziemi i nowego nieba. I co ważne: Chrystus pozostanie na zawsze Bogiem-Człowiekiem. Bóg spotyka się z człowiekiem, niebo spotyka się z ziemią i będzie to nowa, wieczna rzeczywistość stworzona przez Boga.

 

I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.  – Ap. 21.1-4

 

Co łączy pierwsze i drugie przyjście Chrystusa?

1. Jedno i drugie jest PEWNE. Ponieważ było zapowiadane przez Pisma.

2. Jedno i drugie było odrzucane przez ludzi.

3. Jedno i drugie jest punktem zwrotnym w historii.

4. Jedno i drugie łączy się z oczekiwaniem Bożego Ludu. Tak jak Lud Starego Przymierza żył nadzieją przyjścia Mesjasza i wybawienia, tak Lud Nowego Przymierza powinien żyć nadzieją ponownego przyjścia Chrystusa i wybawienia.

 

Czym się różnią?

1. Za pierwszym razem Chrystus przyszedł nie aby sądzić, lecz zbawić. Tym razem przyjdzie na sąd.

2. Chrystus przyszedł jako sługa – Chrystus przyjdzie  jako Sędzia.

3. Powitała go garstka uczniów – Uwielbią Go wszystkie narody. Wszystkie języki i plemiona ziemi.

 

5. Zastosowanie nauki o powtórnym przyjściu Pana

 

Heidelberski:

Pytanie 52:
Jaka pociecha płynie dla ciebie z faktu, że Chrystus "przyjdzie sądzić żywych i umarłych"?


Otóż w każdej trosce i prześladowaniu mogę z podniesioną głową czekać na Tego, który stanął przed Bożym Sądem zamiast mnie i zdjął ze mnie wszelkie przekleństwo, na Tego, który przyjdzie z niebios jako Sędzia, aby skazać na wieczne potępienie wszystkich swoich i moich wrogów, a mnie wraz z wszystkimi wybranymi zabrać z sobą do wiecznej chwały i radości. Gal.3:13; Fil.3:20; Mt.25:34; 2 Tym.4:8.

 

Nauka o powtórnym przyjściu naszego Pana powinna powodować pociechę. Pociechę dla nas, że nasze życie zmierza ku pewnemu celowi. Zmierzamy ku wiecznej chwale i radości.

 

To zawsze ludowi Bożemu dodawało otuchy pośród trudności, prześladowań, przeciwności w tym życiu. To powinno dodawać odwagi w naszych działaniach. Chrystus przyjdzie! Nie będzie już chorób, śmierci, łez, krzyku. Zwycięstwo Pana jest pewne!

 

To jest też pociechą w kontekście istnienia zła i grzechu w świecie. Powtórne przyjście oznacza radość z powodu objawienia Bożej sprawiedliwości. Pamiętacie modlitwę Psalmisty:

Panie, jak długo patrzeć będziesz na zło?

Panie, usuń z ziemi tych, którzy nastają na życie moje.

 

Nauka o powtórnym przyjściu powinna powodować upamiętanie. Potrzebę czuwania. Takie jest też znaczenie Adwentu. Adwent to okres przygotowania na przyjście Pana. To dobry okres na rachunek sumienia i nawrócenie.

 

Oczekując na pamiątkę Jego Urodzin, Wcielenia – myślmy również o oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście.

 

 Izaj. 40:3

3. Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

 

Wiele lat później Jan mówił te słowa:

Mat. 3:1-3

1. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc:

2. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.

3. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego

 

Bądźmy takim głosem wołającym o przygotowanie serc na przyjście Pana. Przygotujmy nasze serca na spotkanie z Panem. Czuwajmy. Lud Boży wołał Maranatha – Panie przyjdź! 

 

Dołączmy do tego wołania!