sobota, 30 marca 2024

Wielkanocna wiadomość

Wielkanocna wiadomość nie polega na tym, że Jezus umarł i poszedł do nieba, abyśmy my mogli umrzeć i pójść do nieba. Polega raczej na tym, że Jezus zmartwychwstał, abyśmy i my otrzymali nowe ciała i żyli wraz z Nim na odnowionej ziemi złączonej z niebem.