środa, 12 czerwca 2024

Tolkien, Chesterton i inni

Dlaczego jako protestant czytam i cenię katolickich autorów np. Chestertona, Tolkiena, Weigela, Newmana, Sheena, Benedykta XVI? 

Ponieważ: 
- bogactwo myśli i mądrości zawarte jest w całym Kościele Powszechnym. 
- wierzę w powszechność, nie zaś w plemienność lub sekciarskość Kościoła.