poniedziałek, 7 stycznia 2008

Bóg narodów

Jer. 18:77. - Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę,
Przyp. 11:14. - Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo.
Ps. 33:12. - Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo.
Mat. 28:19 - Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Bóg nie tylko rozlicza władze państwa (Rzym 13:1-7), ale i całe narody, które są reprezentowane przez władze. Bóg działa w przymierzowy sposób i ci, którzy są reprezentowani przez przymierzową głowę ponoszą konsekwencje jej decyzji (Adam w Edenie jako głowa ludzkości, Chrystus na krzyżu jako głowa nowej ludzkości, mąż jako głowa rodziny, szef jako głowa firmy, prezydent jako głowa państwa itp.). Gdy na tronie Izraela zasiadał pobożny Król (co było rzadkością) - błogosławieństwo dotykało cały naród. Bezbożność Króla miała przełożenie na stan duchowy całego narodu.