poniedziałek, 28 stycznia 2008

Chrześcijańska Szkoła w Gdańsku?

Czym jest Chrześcijańska Szkoła? Chrześcijańskiej Szkoły nie można mylić ze Szkołą Niedzielną, ani z żadną instytucją, która istnieje, by nauczać dzieci prawd zapisanych w Biblii. Chrześcijańska Szkoła to instytucja, której celem jest nauczanie dzieci różnych dziedzin wiedzy, znajdujących się w programach nauczania szkół publicznych: czytania, historii, fizyki, chemii, matematyki i innych przedmiotów. Zajmuje to siedem godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, przez cały rok szkolny. Powstaje więc pytanie: Co wyróżnia Chrześcijańską Szkołę? Co daje podstawy, by traktować ją jako oddzielną instytucję edukacyjną? W Chrześcijańskiej Szkole zajęcia zaczynają się codziennie od modlitwy i czytania Biblii, co wynika z przekonania, że nic, co człowiek czyni, nie jest korzystne, opłacalne, dopóki Bóg tego nie pobłogosławi. Wszystko musi być „poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę” (1 Tym 4:5). Jednak modlitwa i czytanie Biblii, choć są ważne, nie są głównym powodem istnienia Chrześcijańskiej Szkoły. Prawdziwa cecha wyróżniająca Chrześcijańską Szkołą jest wyrażona w słowie „Chrześcijańska” – to szkoła, która jest chrześcijańska pod każdym względem. Ma chrześcijański fundament, chrześcijańskich nauczycieli, naucza chrześcijańskich prawd, zapewnia chrześcijańskie środowisko moralne, ma chrześcijański cel.

więcej: www.edugda.blogspot.com