czwartek, 17 stycznia 2008

Nieceremonialne ceremonie

„Nowoczesny zwyczaj wykonywania ceremonialnych rzeczy w nieceremonialny sposób nie jest dowodem uniżenia ani pokory. Raczej udowadnia niezdolność osoby uczestniczącej w rytuale do zapomnienia o sobie, a także jej gotowość do psucia również wszystkim pozostałym właściwego miejsca rytuału” - C.S. Lewis

Cytat pochodzi z : Jeffrey J. Meyers, The Lord’s Service, Canon Press, Moscow, ID 2003, s. 345