czwartek, 7 lutego 2008

Nienarodzony Chrystus

Przede wszystkim jednak natura człowieka jest identyczna z ludzką naturą Chrystusa, który "stał się ciałem" w określonej chwili, w czasie poczęcia, i który "we wszystkim upodobnił się" do nas. Innymi słowy, jeśli ludzkie życie Chrystusa rozpoczęło się od chwili poczęcia, to to samo dotyczy i nas". Peter Saunders