czwartek, 7 lutego 2008

Dyskryminacja nienarodzonych ludzi

"Zatem argumentacja za tym, że ludzki embrion może zostać pozbawiony życia w sytuacji, w której nie można pozbawić życia starszych ludzi, jest przejawem dyskryminacji na podstawie wieku, co pewien autor nazwał natalizmem - twierdzeniem o wyższości narodzonych nad nienarodzonymi - "najpowszechniejszym okrucieństwem naszych czasów" - Peter Saunders