czwartek, 20 marca 2008

Myśli świętego Augustyna

...niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie

Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.

Nie ma takiego człowieka, który nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha.

Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.

Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.

Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat.

Czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy się podoba, że jest piękne?

Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić.

Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy.

Błądzenie - rzecz ludzka, trwanie w błędzie - diabelska.

Św. Augustyn (354-430)