czwartek, 27 marca 2008

Zło obojętności

"Nie obawiaj się nieprzyjaciół - w najgorszym wypadku zabija cię; Nie obawiaj się przyjaciół - w najgorszym wypadku zdradzą cię; Obawiaj się tych obojętnych: to z ich milczących błogosławieństw wynika wszystko zło świata".

Bruno Jasieński