sobota, 15 marca 2008

Różnica między komunistą i antykomunistą

"Komunista: czyta Marksa i Lenina.
Antykomunista: przeczytał Marksa i Lenina ze zrozumieniem treści".

Ronald Reagan