czwartek, 13 marca 2008

Zgorszeni Żydzi, mędrkujący Grecy

"My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdziwe zgorszenie, a dla pogan głupstwo;" - 1 Koryntian 1:23