poniedziałek, 14 kwietnia 2008

Boska opowieść

"Jest coś takiego jak ludzka opowieść i jest coś takiego jak Boska opowieść, która jest równocześnie opowieścią ludzką; nie ma jednak niczego takiego jak opowieść heglowska albo monistyczna, albo relatywistyczna albo deteministyczna. Albowiem każda opowieść, tak, nawet tani romans albo krwawy szmatławiec, ma w sobie coś, co należy do naszego wszechświata, a nie do wszechświata filozofów. Każda opowieść naprawdę zaczyna się od stworzenia i kończy sądem ostatecznym".

G.K. Chesterton, Wiekuisty Człowiek, W-wa 2004, s.392.