piątek, 4 kwietnia 2008

Kalendarz jako rytm życia

Każdy z nas żyje w oparciu o jakiś rytm, cykl. Chrześcijanie nie są wolni od tej zasady. Również żyją w oparciu o kalendarz. Co roku powtarza się w naszym życiu ten sam schemat. Obchodzimy urodziny, rocznice ślubu, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki, Babci, Dziecka, a (niektórzy) także Walentynki lub Tłusty Czwartek. Żyjemy w oparciu o 7 dniowy tydzień, 30-31 dniowy miesiąc, 12 miesięczny rok itd. Problemem więc nie jest schemat naszego życia oparty o jakieś stałe, powtarzające się wydarzenia. Pytanie brzmi: o jaki cykl będzie on oparty? Komicznie brzmi chrześcijanin składający żonie życzenia z okazji rocznicy ślubu, twierdzący jednocześnie, że nie przykłada uwagi do określonych dni, świąt czy wydarzeń. Podobnie jak pastor twierdzący, że jego kościół nie używa kalendarza liturgicznego, wygłaszający w Niedzielę Zstąpienia Ducha Św. kazanie o Pięćdziesiątnicy lub wyjaśniający istotę wcielenia Chrystusa podczas świątecznego nabożeństwa 25 grudnia.

Biblia wiele mówi na temat dni, tygodni, miesięcy i nie bez przyczyny umiejscawia pewne rzeczy w czasie. Nie za bardzo jednak pamiętamy o tym co kiedy miało miejsce w historii biblijnej ponieważ nie zwracamy zbytniej uwagi na chronologię i historyczność opisów w Bożym Słowie. Bardziej pochłania nas doktryna o usprawiedliwieniu, doktryna o czasach przyszłych i wszelkie inne idee, które lubimy wyszukiwać w Piśmie.

Ignorując jednak znaczenie historii w Piśmie podcinamy, gałąź na której sami siedzimy, ponieważ wiara chrześcijańska to wiara w historię i jej określoną (opisaną w Biblii) interpretację. Wiara chrześcijańska to uznanie wydarzeń opisanych w Piśmie Św. za historyczne. Chrześcijaństwo nie polega na wierze w abstrakcyjne idee, którym historia dodaje jedynie kolorytu.

Kalendarz, który reguluje rytm naszego życia nie pomaga nam zbytnio pamiętać o historii opisywanej w Piśmie. Mamy co roku dzień rowerzystów, dzień zakochanych, dzień bez papierosa, tłusty czwartek, Andrzejki, święta państwowe. Większość z nas potrafi powiedzieć jakie święto przypada na 1 listopada, jakie na 11 listopada, a jakie na 15 sierpnia. Bez zastanowienia potrafimy powiedzieć kiedy jest Dzień Dziecka lub Walentynki. Ale ilu z nas potrafi powiedzieć co Bóg stworzył 4 dnia, kiedy mamy niedzielę Palmową, początek Adwentu, lub Święto Epifanii (objawienia boskości naszego Pana)?