czwartek, 17 kwietnia 2008

Ojcze nasz i Psalmy

Modlitwa Pańska uczy nas m.in. tego o co Bóg chce abyśmy go prosili. Uczniowie potrzebowali uczyć się modlić we właściwy sposób, stąd ich prośba "Panie, naucz nas modlić się".

Schemat Modlitwy Pańskiej jest wyrażeniem schematu tematyki Psalmów. Kwestie które podejmuje Psalmista można uporządkować następująco: stworzenie, Prawo, historia zbawienia, Mesjasz, Kościół, życie, cierpienie, wina, wrogowie, koniec. Nic dziwnego, że Chrystus na pytanie uczniów: naucz nas modlić się – sięga do wzoru modlitw -pieśni, które Kościół już posiadał. Cały schemat Księgi Psalmów wyraził w tej krótkiej modlitwie.