sobota, 14 czerwca 2008

Chrystus - głowa Nowej Ludzkości

Pismo Św. naucza, że Chrystus jest Królem wszechświata, zaś odkupiona ludzkość uczestniczy w jego panowaniu. Chrystus jest nie jest jakimś odizolowanym idealnym człowiekiem. Jest nową ludzkością, Nowym Adamem, nową rasą ludzi. Wszyscy, którzy są w Nim - są włączeni w Jego chwalebne panowanie (Ef 1:20-23; Hbr 2:5-9; 1 Kor 15:25-28, Ps 8).

Ruiny stworzone przez Pierwszego Adama są obecnie naprawiane przez osobę i dzieło drugiego Adama. Jesteśmy zaproszeni aby odnawiać całą ziemię w Jezusie. Obecnie ludzkość jest w procesie dojrzewania w Chrystusie. Wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Jeśli jesteśmy Jego Ciałem, jesteśmy również Jego stopami. Stąd wszystko nam – nowej ludzkości jest poddane.

Jesteśmy delegowanymi władcami na ziemi i Bóg uczynił nas wice-władcami nad wszystkimi stworzeniami. Wypełniajmy nasze powołanie we właściwy sposób.