środa, 30 lipca 2008

Prawdy i mity o aborcji

MIT: Nienarodzone dziecko nie jest w pełni człowiekiem ponieważ jest całkowicie uzależnione od życia matki.
PRAWDA: Jednoroczne dziecko również jest zależne od swojej matki. Powinniśmy więc odebrać mu życie jeśli jest dla niej ciężarem?

MIT: Aborcja jest konieczna aby każde dziecko było dzieckiem chcianym.
PRAWDA: Tysiące rodziców, którzy nie mogą mieć dzieci ze względu na biologiczne problemy czekają w kolejkach zakładów adopcyjnych.

MIT: Zwolennicy aborcji chcą po prostu pomóc młodym dziewczynom w ułożeniu normalnego życia w czasie ich trudów.
PRAWDA: Aborcja przynosi wielomiliardowe zyski. To największa legalna niekontrolowana działalność w USA. Lekarz wykonujący zabiegi aborcji zarabia nawet 900 dolarów za godzinę. Jak jest napisane: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy (...)” – 1 Tym 6:10.
MIT: Aborcja jest bezpiecznym, prostym zabiegiem.

PRAWDA: Zapomina się tu jednak o tym, że co najmniej połowa tych, którzy wchodzą do klinik aborcyjnych jest mordowana. Matki również czasem umierają (na świadectwie zgonu jako przyczynę śmierci podaję się wtedy krwotok wewnętrzny lub coś w tym rodzaju). Wiele kobiet jest niezdolnych do tego by mieć kolejne dziecko ze względu na uszkodzenie łona poprzez zabieg aborcyjny. „Aż 15% ciąż przerwanych w pierwszym trymestrze, 40% przerwanych w drugim i 90% w trzecim trymestrze powodują problemy wymagające szczególnego nadzoru medycznego.” (George Grant „Grand Illusions”, str. 65-66)

MIT: Aborcja nie przynosi żadnych znaczących psychologicznych zaburzeń.
PRAWDA: Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w USA ponad 90% wszystkich kobiet, które poddały się zabiegowi aborcji cierpi na łagodne lub ostre zaburzenia emocjonalne i psychiczne spowodowane aborcją. Ponad 10% wymaga leczenia psychiatrycznego w szpitalu lub innej specjalistycznej opieki (Grant „Przymierze” str.124).
Jeśli zabieg aborcji nie wiąże się z żadnym psychologicznym urazem, to znaczy że dana kobieta ma nieczułe serce.

MIT: Chrześcijanie poprzez prawne uchwały chcą „na siłę” umoralniać społeczeństwo.
PRAWDA: 1) Każda legislacja służy wprowadzaniu moralności. Uznając kradzież za bezprawie rząd wprowadza szacunek do cudzej własności (ma więc to aspekt umoralniający).
2) Bóg w Piśmie Św. mówi o sobie, że sprawiedliwość jest jednym z jego atrybutów (cech). Odpowiedzialnością każdego rządu przed Bogiem jest karanie tych, którzy czynią zło. Rząd jest władzą stanowioną i delegowaną przez Boga, stąd za podjęte decyzje odpowiada przed Nim.
3) Legislacja może zapobiec pewnym publicznym grzechom. Nie jest jednak w stanie zastąpić ewangelizacji.

MIT: Aborcja powinna pozostać prywatnym wyborem.
PRAWDA: Prywatne morderstwo nie powinno być chronione i przyzwolone przez prawo.
Tak samo jak prywatny gwałt, kradzież lub inne poważne przestępstwo.

MIT: Duża część społeczeństwa w USA opowiada się za aborcją.
PRAWDA: Większość Amerykanów zgadza się, że aborcja jako forma kontroli narodzin powinna być ograniczona, podczas gdy 95% przypadków aborcji ma właśnie taką funkcję.

MIT: Aborcja powinna być dozwolona jeśli nienarodzone dziecko jest upośledzone.
PRAWDA: Nienarodzone dziecko ma takie samo prawo do życia jak każda inna istota ludzka. Powinniśmy pozwolić na zabijanie wszystkich upośledzonych ludzi?

MIT: Aborcja powinna być dozwolona w przypadku gwałtu lub kazirodztwa.
PRAWDA: 1) Dzieci nie powinny być zabijane za grzechy ich ojców.
2) Aborcja jest często dokonywana na ofiarach kazirodztwa ponieważ niszczy dowody przestępstwa ojca.
3) Nienarodzone dziecko nie powinno być mordowane ponieważ zostało poczęte poprzez gwałt lub kazirodczy związek tak samo jak 10 latek który został poczęty w taki sam sposób. Czy dlatego mamy prawo owemu 10-latkowi odebrać życie? Oboje są stworzeni na Boży obraz i podobieństwo.
4) Bóg ma moc obrócić przekleństwo i nieszczęście w błogosławieństwo (1 Mojż 50:20)

MIT: Aborcja jest potrzebna by zapobiec nadmiernemu przyrostowi populacji
PRAWDA: Nie mamy do czynienia z nadmiarem populacji. Problem głodu dotyka jedynie te kraje, gdzie ateistyczne i socjalistyczne władze sprawują kontrolę nad gospodarką.
Słowo Boże uczy: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” - 1 Mojż 1:28, 9:1. Bóg obiecuje dostarczyć nam wszystkiego co potrzebne jeśli jesteśmy mu wierni – 5 Mojż 28.

Całość TUTAJ