piątek, 19 września 2008

Seks to obraz

Bóg dał człowiekowi dobry dar jakim jest seks aby odzwierciedlał Jego więź z nami. Dlatego Szatan atakuje tą sferę naszego życia, by mówiła nieprawdę o Bogu. Przykładowo:
- wynosząc współżycie poza więź małżeńską - mówimy, że Bóg nie związał się więzią przymierza ze Swoją Oblubienicą, że ta więź nie istnieje lub ma nieokreślony charakter.
- współżycie homoseksualne oznajmia nieprawdę o braku rozróżnienia między osobami Trójcy Św., w której zgodnie z nauczaniem Pisma każda z osób będąc w pełni Bogiem jest jednocześnie inna od pozostałych (Syn nie jest Ojcem, Duch nie jest Synem).
- sadyzm i przedmiotowe traktowanie kobiety w seksualnym akcie (np. pornografia) oznajmia nieprawdę, że skoro Syn jest poddany Ojcu, to od Niego jest niższy co do istoty.

Widzimy więc, że nasze życie i świat w którym żyjemy to OBRAZ odzwierciedlający Bożą naturę oraz prawdy duchowe. Powinniśmy dążyć do tego byśmy naszym życiem (m.in. poprzez małżeństwo, seks) przedstawiali je w wierny sposób.