czwartek, 2 października 2008

Boża walka ze smokami

Podczas królewskiej ordynacji czytamy (w 1 Sm 16:13), że Duch Pański spoczął nad Dawidem. W czym objawiała się moc Ducha w jego życiu? W zwycięskiej walce z Goliatem, odwadze, posłuszeństwie, głośnym, instrumentalnym śpiewie, gorliwości dla Bożego imienia.

W jaki sposób moc Ducha objawia się w naszym życiu? W posłuszeństwie Bogu, na odwadze do głoszenia Jego imienia, służbie dla Jego imienia. Moc Ducha Św. objawia się w walce ze "smokami" – Goliatem, Kedorlaomerem, Amalekitami, Szatanem na pustyni.

Historia Dawida i Goliata jest jedną z najbardziej ulubionych historii dzieci. To dlatego dzieci lubią również baśnie o walkach ze smokami i olbrzymami. Nie wszystkie prezentują biblijne spojrzenie na walkę dobra ze złem, ale chrześcijański rodzic powinien oglądać tego typu baśnie z dziećmi wyjaśniając, że Biblia to księga o walce Wielkiego Wojownika z Wężem, Duchami, Olbrzymami i Smokami (dzikimi bestiami).

"W owym dniu ukarze Pan swoim twardym, wielkim i mocnym mieczem Lewiatana, zwinnego węża, Lewiatana, węża skręconego, i zabija smoka morskiego" - Izajasza 27:1