czwartek, 30 października 2008

Boże antytezy

Dziś jesteśmy tak przesiąknięci relatywizmem, że rzadko kiedy myślimy kategoriami antytezy czyli przeciwieństw.

Np. istnieje fakt, że Bóg ISTNIEJE w przeciwieństwie do założenia że Go NIE MA. To jest antyteza. W całej Biblii od Księgi Rodzaju pojawiają się antytezy.

Kiedy widzimy ludzi wypaczających Bożą prawdę musimy powiedzieć bez słowa gniewu: Nie macie racji.

W taki sposób głosili Mojżesz, Jeremiasz, Daniel, Ap. Paweł, Pan Jezus Chrystus.