wtorek, 7 października 2008

Czy chrzest włącza do Kościoła?

Tak. 1 Kor. 12:13 wiąże te kwestie ze sobą: „ Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.”

Oczywiście chrzest nie funkcjonuje w próżni i w Piśmie Św. jest połączony z wiarą.
Niekiedy chrześcijanie wypowiadają się na temat chrztu, tak jakby pragnęli oddzielić to, co Bóg złączył.

Zdecydowana większość kościołów łączy chrzest z członkostwem i włączeniem do społeczności kościoła. Taka była też praktyka wczesnego kościoła. Nie istniało pojęcie: „Ochrzczony chrześcijanin POZA wspólnotą kościoła.” Uczniów identyfikowano poprzez fakt otrzymania chrztu i przynależności do kościoła (Dz.Ap.11:26). Być ochrzczonym oznacza m.in. być częścią Ciała Chrystusa (kościoła).