piątek, 24 października 2008

Deptanie krwi

Świadkowie Jehowy, Mormoni, Muzułamnie, Judaiści, Buddyści, Hindiuiści nie wierzą w Boga o którym mówi Pismo Św. Nie są chrześcijanami.

Oczywiście dla nas nie jest to powód do chluby ponieważ lepiej jest nie być chrześcijaninem niż być NIM i mieć lekceważący stosunek do wiary. Pismo Św. mówi o Izraelitach, którzy mieli dostęp do wszelkich błogosławieństw, a jednak zlekceważyli Boże żądania. W podobny sposób mówi o tych, którzy zostali ochrzczeni, przystępowali do komunii, a jednak zlekceważyli Chrystusa i żyli tak jakby Mesjasz w ogóle nie przyszedł na świat.

Pismo mówi, że Ci, którzy podeptali krew przymierza przez którą byli uświęceni znajdują się pod większym sądem niż ci, którzy żyli pod Starym Przymierzem lub w przymierzu nigdy nie byli (Hbr 10:29).