sobota, 4 października 2008

Kompleksowa prawda

"Oto zatem, podsumowując, przyczyny, dla których zdecydowałem się przyjąć całą religię (chrześcijańską - dop. PB), zamiast przyjmować jedynie wynikające z niej fragmentarystyczne, świeckie prawdy. Przyjąłem ją, ponieważ nie tylko mówiła prawdę na ten czy inny temat, ale w całości okazała się prawdziwa. Wszystkie inne filozofie stwierdzają to, co od razu wydaje się rzeczywiste, natomiast ta jedna stale powtarza rzeczy, które nie wydają się rzeczywiste, a jednak takie są. Jest to jedyna religia, które przekonuje nawet wtedy, gdy nie jest atrakcyjna w końcu zawsze okazuje się, że miała rację (...).

G.K. Chesterton, Ortodoksja, Fronda, W-wa 2007, s. 277.