poniedziałek, 6 października 2008

Królestwo Salomona

Izrael za czasów Salomona to wspaniały obraz przyszłej chwały rozszerzającego się Królestwa. Jego potęgi i blasku. Salomon mimo nieposłuszeństwa to również typ, zapowiedź dobrego, i mądrego Króla tego Królestwa – Jezusa Chrystusa.

Salomon to nie był zwykły apostata, który trwał przy Bogu i odszedł od wiary. Sam Chrystus mówi w przychylny sposób o jego mądrości – Łk 11:31-32 i rzeczywiście była to mądrość OD BOGA – 1 Krl 10:24. Nie powinniśmy więc mieć obaw przed czytaniem, studiowaniem książek, które napisał.

Jego nieposłuszeństwo poprowadziło go ku mądrości czego dowodem jest Księga Kaznodziei Salomona napisana z perspektywy starego człowieka, który poznał życie.

Wydaje się więc, że Salomon wyciągnął właściwe wnioski z własnych błędów. Dlatego mówi nam w Księdze Kaznodziei Salomona, że nie ma nic lepszego na ziemi niż bojaźń Pana i zachowywanie Jego przykazań.