piątek, 3 października 2008

Ktoś podał Bogu lekarstwo?

"Pomiędzy Księgą Malachiasza, a Ewangelią Mateusza ktoś podał Bogu Jego lekarstwa, tak iż stał się całkiem miłym gościem" - o domniemanej zmianie charakteru Boga w Nowym Testamencie - Chris Krueger