środa, 22 października 2008

Zbawienie przez wiarę czy uczynki?

Witam,

Jedną z podstawowych zasad protestantyzmu jest zasada sola fide - tylko przez wiarę. Mam więc pytanie jak pogodzić tą zasadę z wypowiedziami biblijnymi klarownymi i wyraźnymi, że zbawienie nie pochodzi tylko przez wiarę, ale też przez uczynki:

Jakuba 2:14
Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

Jakuba 2:24
Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.


Po drugie - jak pogodzić ta zasadę z faktem że Biblia pokazuje wyraźnie, że uczynki będą kryterium sądu nad każdym człowiekiem a nie tylko wiara:

Rzym. 2:5-7
5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nie skruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga,
6. Który odda każdemu według uczynków jego:
7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny;1 Piotr. 1:17
A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego,Obj. 2:23
A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.


Pozdrawiam - Sławek

_____________________________________

Drogi Sławku,

Kwestia, którą poruszyłeś jest bardzo ważna i kluczowa jeśli chodzi o różnicę pomiędzy katolicyzmem, a protestantyzmem. Protestancka zasada (myślę, że biblijna) sola fide nie mówi, że dobre uczynki nie są potrzebne do zbawienia . Mówi raczej, że sama wiara jest jedynym instrumentem, poprzez który zbawienie staje się udziałem człowieka.

Musimy pamiętać, że autorem zbawienia i wiary człowieka jest sam Bóg. On dokonał obiektywnego dzieła zbawienia poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna.

Błogosławieństwo życia wiecznego płynące z krzyża Chrystusowego jest dla nas dostępne dzięki wierze, którą wzbudza w nas Duch Św.. Przyjmujemy je w ten sposób jako dar ofiarowany darmo wszystkim tym, którzy zwrócą się ku Synowi.

Fragmenty, które przytoczyłeś mówią o konieczności dobrych uczynków w życiu każdego kto uważa się za chrześcijanina. Nie są one instrumentem zbawienia (którym jest wiara) lecz owocem nawróconego serca. Marcin Luter powiedział: Zbawia nas sama wiara, ale nie taka wiara, która jest sama. I o to chodzi. Prawdziwa wiara nigdy nie jest jedynaczką. Ma braci i siostry w postaci dobrych uczynków.

Błąd Kościoła Rzymskokatolickiego polega na zaprzeczeniu zasadzie Sola Fide i nadaniu dobrym uczynkom roli instrumentu zbawienia. To stawia człowieka w roli partnera Boga w zbawieniu i uzależnia je od ludzkich zasług.

Oto przykładowe fragmenty Kanonów Trydenckich:

Kanon 26. Jeśli ktoś twierdzi, że sprawiedliwi nie powinni za dobre uczynki, które dokonali w Bogu, oczekiwać i spodziewać się wiecznej odpłaty od Boga dzięki jego miłosierdziu i zasługom Jezusa Chrystusa, jeśli wytrwali aż do końca dobrze czyniąc i zachowując Boże przykazania — niech będzie przeklęty.

Kanon 32. Jeśli ktoś twierdzi, że dobre uczynki człowieka usprawiedliwionego są w tym znaczeniu darami Boga, że nie są one dobrymi zasługami usprawiedliwionego, albo że sam usprawiedliwiony dobrymi uczynkami, które spełnia z pomocą łaski Boga i przez zasługi Jezusa Chrystusa, którego jest żywym członkiem, nie zasługuje prawdziwie na wzrost łaski, życie wieczne i na rzeczywiste osiągnięcie życia wiecznego, jeśli umrze w łasce, a także nie zasługuje na powiększenie chwały — niech będzie przeklęty.

Powyższe oficjalne wypowiedzi Kościoła Rzymskokatolickiego wskazują, że postrzega on dobre uczynki jako „zasługi” usprawiedliwionego człowieka. Zbawienie jest więc w tym ujęciu zapłatą (a nie darem) otrzymywaną przez tych, którzy wiodąc „dobre życie” zasłużyli na nie.

Protestanci wyznają, że zbawienie jest darem, który przyjmujemy przez samą wiarę. Sami z siebie jesteśmy słabi, ułomni i grzeszni. Zbawienie od początku do końca jest dziełem Bożej łaski. Włącznie z naszą wiarą, której autorem jest Bóg.

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił". - Efezjan 2:8-9

"Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie," - Rzymian 3:23-24

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" - Rzymian 6:23

7 komentarzy:

 1. Witam
  Ja w kanonach trydenckich nie widzę zbawienia z uczynków. Wręcz przeciwnie - wszędzie gdzie mowa o uczynkach, to jest mowa o uczynkach usprawiedliwionego. Owe "łaski" wynikające z "uczynków usprawiedliwionego" odczytuję z perspektywy nauki o czyśćcu, a nie z nauki o zbawieniu (zbawiony/usprawiedliwiony nie oznacza wolny od czyśćca).
  Pzdr
  Rafi F

  OdpowiedzUsuń
 2. To jest terminologia protestancka, którą kanony trydenckie przytaczają by obalić jej słuszność.

  Wg KK usprawiedliwienie to rezultat uświęcenia (dobrych uczynków). W protestantyzmie Bóg czyni i ogłasza człowieka usprawiedliwionym przez wiarę w Chrystusa(Rzym 5:1), która nota bene jest Bożym darem.

  OdpowiedzUsuń
 3. Co do czyśćca, to oczywiście Pismo Św. milczy na temat jego istnienia wskazując na dwa miejsca pobytu dusz po śmierci (niebo i piekło).

  Doktryna czyśćca w ewidentny sposób przeczy istocie Ewangelii - istocie tego co wydarzyło się na krzyżu.

  OdpowiedzUsuń
 4. To są popularne tezy (i niestety praktyka części KK) nie mające odzwierciedlenia w dogmatach KK. Nie ma w teologii KK, że człowiek niewierzący może mieć zbawienie z uczynków. Wiara jest potrzebna i jest podstawą dostąpienia zbawienia. Stąd termin "usprawiedliwiony". W cytowanych kanonach nie ma NIC o tym, że można zostać usprawiedliwionym (czyli zbawionych) z uczynków.

  Zgadzam się z tym, że nauka czyśćca jest niebiblijna.
  Pzdr
  Rafi F

  OdpowiedzUsuń
 5. Rafi, pozwól, że najpierw zadam Ci pytanie: czy zgadzasz się z treścią Kanonu 26 i 32, które cytowałem?

  Chyba nieuważnie przeczytałeś np. Kanon 26 który wyraźnie mówi (poprzez zaprzeczenie), że chrześcijanie ("sprawiedliwi") powinni oczekiwać i spodziewać się wiecznej odpłaty od Boga za ich dobre uczynki.

  Kanon 32 zaś mówi, że dobre uczynki zą "zasługami", a nie "owocami wiary" usprawiedliwionego. A więc, że są jednym z instrumentów owego usprawiedliwienia.

  W drugej części ów kanon wyraźnie uczy, że m.in. dzięki dobrym uczynkom ów człowiek zasługuje "prawdziwie na wzrost łaski, życie wieczne i na rzeczywiste osiągnięcie życia wiecznego, jeśli umrze w łasce, a także zasługuje na powiększenie chwały" (również poprzez zaprzeczenie protestanckiej i biblijnej Sola Fide).

  OdpowiedzUsuń
 6. Przeczytałem BARDZO UWAŻNIE oba kanony jak i kilka innych. Oba są bardzo ważne ze względu na czyściec i odpusty. Nie mają za to znaczenia co do zbawienia.
  Odczytywanie jakie pan proponuje jest odczytywaniem nielogicznym, fragmentarycznym i w dodatku z tezą.

  Zapraszam do uważnej lektury wszystkich kanonów, a jeżeli woli pan coś współczesnego, to polecam np. Wspólną Deklarację w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu podpisaną przez Światową Federację Luterańską oraz Papieska Radę ds. Jedności Chrześcijan. Dostępna choćby tu : http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=459

  Proszę więc nie rozprowadzać fałszywych informacji, że rzekomo można na zbawienie w KRK zapracować.

  Pzdr
  Rafi F

  OdpowiedzUsuń
 7. "polecam np. Wspólną Deklarację w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu podpisaną przez Światową Federację Luterańską oraz Papieska Radę ds. Jedności Chrześcijan. Dostępna choćby tu : http://www.luteranie.pl/pl/index.php?D=459"

  No właśnie;]

  Co do czyśćca w Biblii:
  http://www.biblia.wiara.pl/index.php?grupa=6&cr=0&kolej=0&art=1177522437&dzi=1115458165&katg=

  OdpowiedzUsuń