sobota, 15 listopada 2008

Biblia to jedna historia

Wczoraj rozpoczęliśmy spotkania grupy biblijnej. Tematem naszych spotkań jest przegląd Starego Testamentu pod kątem postrzegania go jako jednej historii i jednej księgi. Bardzo pomocnym narzędziem ku temu jest książka Petera J. Leitharta "A House for My Name", którą znającym j. angielski serdecznie polecam!

Zapominamy, że Biblia to jedna księga i opowiada jedną historię. Myślimy, że kropki w zdaniach lub numery rozdziałów czynią ogromną przepaść między jedną, a drugą historią, zaś spis treści po Księdzie Malachiasza stanowi ogromną przepaść między Starym, a Nowym Testamentem.

Interpretując Pismo Św. musimy oczywiście wziąć pod uwagę historyczne uwarunkowania, zasady gramatyki, język Biblii, rodzaje literackie itd. Peter Leithart jednak uważa, że jeśli nie będą nas one prowadziły do tzw. typologii – nie będzie to chrześcijańska interpretacja Pisma.

Typologia mówi o ustanowionych przez Boga wzorcach (schematach) pojawiających się i powtarzających poprzez całe Piśmo Święte. Typologia jest pomocna szczególnie w dwóch aspektach:
- pomaga dostrzegać w jaki sposób Chrystus jest obecny w ST
- pomaga dostrzec samą strukturę ST
Dr James Jordan i dr Peter Leithart wyodrębnili następującą strukturę powtarzającą się poprzez całe Pismo Św.: stworzenie-upadek-sąd-odnowienie.

Bóg stwarza świat (1 Mj 1-2), Adam grzeszy i spada na niego sąd. Adam jest wygnany z Ogrodu (1 Mj 3). Potem następuje okres potomków Adama i Ewy gdy grzech narasta i zło pęcznieje (1 Mj 4-5). Nadchodzi Boży Sąd, zniszczenie świata skorumpowanego przez grzech potopem (1 Mj 6-8). Drugą stroną Sądu jest ocalenie i nowe stworzenie z „nowego Adama” Noego. Bóg mówi Noemu to co powiedział Adamowi, że na zaludniać ziemię i panować nad nią.

Powyższy wzorzec powtarza się w całej Biblii, zarówno w całych księgach, jak i małych sekcjach tekstu.

Chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź na naszą grupę biblijną lub czytaj na bieżąco tego bloga! :)