poniedziałek, 22 grudnia 2008

Do góry nogami

Czasy przyjścia na świat Chrystusa to czasy gdy wszystko w Izraelu było postawione do góry nogami. Wszystko zostało odwrócone w stosunku do czasów Izraela w Starym Testamencie.

Królem był Herod Edomita, który winien był udać się do Betlejem by oddać hołd Jezusowi (Mt 2:1). Ale to nie on, lecz mędrcy przybyli z dalekiego Wschodu aby złożyć pokłon królowi Żydowskiemu – 2:2. Natomiast Król Żydów - Herod i jego stolica zatrwożyli się.

Pomyślcie o czasach Mojżesza i faraonie mordującym w Egipcie hebrajskie niemowlęta. Herod - Król Izraela zachowuje się jak Faraon - morduje niemowlęta w swoim kraju, podczas gdy Józef znajduje schronienie dla rodziny w Egipcie.