poniedziałek, 29 grudnia 2008

Józef i Józef

Zwróćmy uwagę na podobieństwo Józefa - męża Marii ze starotestamentowym Józefem.

Podobnie jak jego imiennik z Rdz, otrzymują objawienie poprzez sny. I podobnie jak starotestamentowy Józef, również i nowotestamentowy Józef zabiera rodzinę do Egiptu aby tak znaleźć bezpieczeństwo.

Inna analogia z wydarzeniami w Egipcie w ST - jaką powinniśmy zauważyć w tej historii jest taka, że Józef i Maria podobnie jak rodzice Mojżesza chronią go przez morderczym królem, zabijającym niemowlęta. I podobnie jak sam Mojżesz - wracają do ziemi gdzie niemowlęta były mordowane – Józef i Maria do Nazaretu – Mt 2:19-23, zaś Mojżesz z rodziną do Egiptu – 2 Mj 4:20