wtorek, 9 grudnia 2008

Nowy kalendarz

Gdy Bóg uczynił coś wielkiego i pamiętnego w Starym Przymierzu - dawał Ludowi Bożemu kalendarz. Kiedy Jahwe czyni coś nowego rozpoczyna tym samym nowy okres w historii.

Izrael przed Exodusem miał kalendarz zgodnie z którym żył. Ale od Wyjścia z Egiptu nowy liturgiczny kalendarz został dodany do obecnego kalendarza. Celem było pamiętanie o przełomowych wydarzeniach, ale i uczniostwo.

Izrael słuchał o ważnych wydarzeniach w historii i w rezultacie miało go to prowadzić do posłuszeństwa zbawicielowi.

Podobnie jest z nami. Bóg uczynił coś wielkiego 2000 lat temu i Kościół uwzględnia to w swoim kalendarzu. Celem okresów takich jak Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Święta jest pamiętanie o ważnych wydarzeniach z historii zbawienia, o tym w jaki sposób nasze wybawienie stało się możliwe i realne. Pamiętanie o tych wydarzeniach ma nas prowadzić ku posłuszeństwu Chrystusowi.