wtorek, 6 stycznia 2009

Czy jesteś usprawiedliwiony?

"Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa" - List do Rzymian 5:1

Czym jest usprawiedliwienie o którym mówi Ap. Paweł?

Składają się na nie dwie rzeczy: przebaczenie grzechów oraz przyjęcie jako sprawiedliwych. Jedno i drugie dzieje się ze względu na dzieło Chrystusa, który umarł za grzeszników, a następnie zmarwtwychwstał pokonując moc grzechu i śmierci. Bóg przebacza nam grzechy składając je na Chrystusa.

Ale to nie wszystko. Gdyby Bóg "tylko" przebaczył nam grzechy, bylibyśmy wolni od kary piekła. Jednak nadal nie byłoby powodu, abyśmy mogli przebywać z Bogiem na wieki w Jego chwale. Dlatego jest druga część składająca się na usprawiedliwienie: Bóg przypisuje nam sprawiedliwość Swojego Syna. Chrystus jako jedyny na ziemi wypełnił Prawo i stąd jako jedyny może być nazywany sprawiedliwym. Bóg przyodziewa nas, wierzących, sprawiedliwością Chrystusa.

Czyli powodem dla którego chrześcijanin jest pewny wejścia do Królestwa jest to, że w Bożych oczach jest sprawiedliwy dzięki sprawiedliwości Jezusa przelanej na Jego rachunek. Nie musimy już ponosić żadnej kary, Bóg już nie znajduje w nas powodu do potępienia.

Jak to się jednak dzieje, że stajemy się usprawiedliwieni? Przez wiarę! Jest ona darem Bożym (nikt z nas nie potrafi wyprodukować w sobie ani w innych ludziach wiary). Jest też jedynym środkiem prowadzącym do usprawiedliwienia. Nie ma innych dróg. Nie ma człowieka na świecie (Polsce, Hiszpanii, Mongolii, Grenlandii, Zambii) który mógłby być usprawiedliwiony w inny sposób niż przez żywą, ufną wiarę w Chrystusa.