wtorek, 6 stycznia 2009

Jeszcze o usprawiedliwieniu

Pismo naucza, że zostajemy ogłoszeni usprawiedliwionymi przez Boga, a nie - stajemy się tacy w trakcie pełnienia dobrych uczynków. Usprawiedliwienie jest aktem, kiedy Bóg ogłasza grzesznika niewinnym i sprawiedliwym - okazując Swą łaskę i ofiarowując przebaczenie grzechów.

Wiele sekt i kultów religijnych definiuje usprawiedliwienie jako rezultat uświęcenia.
Czyli nie możesz być usprawiedliwiony dopóki nie jesteś uświęcony. A kiedy wiesz, że jesteś uświęcony? Nie możesz tego wiedzieć, gdyż jest to proces trwający całe życie.

Inny błąd polega na przekonaniu, że wszyscy jesteśmy usprawiedliwieni, ale to od nas zależy czy przyjmiemy ów dar.

Ap. Paweł w Rzymian 5:1 mówi jednak wyraźnie W JAKI SPOSÓB stajemy się usprawiedliwieni: Z WIARY (w Chrystusa). Tak długo jak człowiek jej nie posiada usprawiedliwienie nie może stać się jego udziałem.