wtorek, 6 stycznia 2009

W. Łysiak o mężczyźnie

...godłem mężczyzny jest honor, który jako jedyną ziemską wartość można zabrać do grobu [...] cnotą mężczyzny jest umiejętność przyznawania się oraz przepraszania, gdyś zgrzeszył lub zrobił błąd; a powinnością mężczyzny - lojalność, wierność danemu słowu.

— Waldemar Łysiak